Είναι για όλες τις γυναίκες που ερωτεύεσαι.

Για όλες τις γυναίκες που τη νύχτα ονειρεύεσαι.

Είναι όλες αυτές που σε κάνουν να θες να λησμονήσεις.

Πως αυτήν την πικρή ζωή δεν αξίζει να τη ζήσεις.

 

 

 

Per tutte le donne che ci fanno innamorare.

Per tutte le donne che ci fanno sognare.

E per tutte le donne che si fermano per noi a sorridere.

L’illusione che in questa vita vale la pena vivere.

 

 

Dla wszystkich tych kobiet, które kochamy

Dla wszystkich ich nocnych obietnic, które otrzymujemy

Dla wszystkich tych dziewczyn, które potrafią w nas wierzyć

Dlatego to gorzkie Ŝycie warte jest istnienia

By Akis & Adam

 

persseas@hotmail.com 

vulikaf

 

 

To all those women that we love

To all their night promises we have

To all those girls who keep us believing

That this bitter life is worth living

image
cohili
cohili2
image
image
image
image
image
image